Kurs

Filozofia kursu, codzienny cykl nauczania, warunki wstępne, zespół zarządzający, ubezpieczenia...

 

 

Kilka istotnych uwag niezbędnych dla dobrego zrozumienia ducha tego kursu i jego wartości pedagogicznej - szczególnie w porównaniu z modułami szkoleniowymi zapewnianymi przez organy oficjalne (wojsko, służby specjalne i porządkowe, specjalistyczne szkoły...) lub wyspecjalizowane podmioty prywatne nastawione na naukę przetrwania oraz konkretnych technik przystosowanych do specyficznych środowisk:

Kurs nie pozwoli ci opanować specjalistycznej wiedzy czy technik wojskowych w tak krótkim czasie. Głównie dlatego, że jeden tydzień to oczywiście za mało, a także z powodu stresu, skrócenia czasu odpoczynku i specyficznego poziomu komfortu narzuconego kursantom.

Kursy, warsztaty i ćwiczenia prowadzone na kursie, oprócz pokonywania fizycznych barier i uczenia się działania grupowego w sytuacji bojowej, przynoszą „wojskowo-centryczną” wizję skutków konfliktu wewnętrznego i dają niezbędne podstawy do zrozumienia problemów, z jakimi zmierzą się dowódcy formacji wojskowych lub jednostek złożonych z czysto „cywilnych” rekrutów. Obejmują także etapy przygotowania do działań bojowych, według różnych scenariuszy, studiów przypadku lub RETEX-u

Kursanci będą mieli do czynienia z trudnymi pod każdym względem warunkami (oprócz dostępu do żywności - posiłki i przekąski są bogate). Ma to wyraźny cel skonfrontowania uczestnika z samym sobą, jego zdolnościami przywódczymi i siłą woli mimo niesprzyjających okoliczności.

PODSUMOWANIE: TEN KURS JEST PODSTAWĄ - TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAWDZIWEJ "ROBOTY" -

Nie jest wymagany żaden konkretny profil akademicki, nawet jeśli, oczywiście, konieczne są wystarczające podstawy by zrozumieć zestaw pojęć (psychologia organizacji, psychologia grupy...) i ogólny poziom wiedzy w celu zajęcia się kwestiami geopolitycznymi, gospodarczymi lub technologicznymi (omówionymi podczas konferencji lub nieformalnych rozmów podczas kursu).

Istotną kwestią jest twoja zdolność do "oporu psychicznego". Zostaniesz doprowadzony do:

Wykorzystania swoich zasobów fizycznych do granic wytrzymałości, szczególnie w fazach braku snu, braku komfortu lub wymagających ćwiczeń.

Walki z psychologiczną presją narzuconą przez różne, ustanowione dla Ciebie zadania i cele, a także bezpieczeństwo związane z manipulacją bronią i materiałami pirotechnicznymi oraz życia w grupie.

Poddania się kadrze prowadzącej (która wdraża "ostrzejszy" system szkolenia niż ten praktykowany w tradycyjnych siłach europejskich).

Sprawność fizyczna nie jest czynnikiem dyskryminującym - ci, którzy lubią intensywny trening, pomogą innym. Z drugiej strony umiejętność pływania jest obowiązkowa.

 • Nasza struktura kursu nie pozwala na przyjmowanie kursantek

 • Każdy personalny wniosek jest wstępnie zatwierdzany zgodnie z naszymi wewnętrznymi kryteriami

Dokumenty, które musi dostarczyć uczestnik:

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia - sprawności, obejmujące wszelkie aktualne leczenie i opatrzone datą
 • Rejestr karny - o numerze 3 - niekarany (lub inny oficjalny dokument państwa Schengen)
 • Ważny paszport biometryczny (do przekroczenia granicy)

Dokumenty do podpisania przez uczestnika:

 • Umowa o poufności (szczególnie co do tożsamości innych uczestników)
 • Dokument umowy o akceptacji regulacji wewnętrznych i stałego przestrzegania zasad bezpieczeństwa (w szczególności w obchodzeniu się i użytkowaniu broni).

 

∗ Przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test moczowy wykrywający wiele rodzajów substancji odurzających. Pozytywny test natychmiast zakończy kurs dla danego uczestnika.

Moduł odbywa się wokół Czernihowa (obwód czernihowski):

 • Częśc podstawowa - wieś Desnyanka (północny zachód od Czernihowa)

  • Kursy teoretyczne, tor przeszkód, pływanie po rzece i różne ćwiczenia - w tym ćwiczenia nocne
 • 169-ty ośrodek szkoleniowy sił lądowych - wieś Desna

  • Wszystkie strzały (pistolety, karabiny, granaty, rakiety i improwizowane materiały wybuchowe) na różnych nośnikach

Kurs odbędzie się, w zależności od prognozowanej pogody, w styczniu lub w lutym. Ten okres, ze średnią temperaturą od -1 ° do -12 ° C, jest najbardziej korzystny z punktu widzenia odbycia kursu w „zimnej strefie” i dla nauki odruchów, niezbędnych gdy trzeba stawić czoła rygorom zima.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w programie na stronie "TWÓJ PAKIET". Jeśli chodzi o rzeczy, które musisz zabrać ze sobą na czas trwania kursu, koniecznie musisz wziąć pod uwagę ujemne temperatury i warunki (śnieg, błoto, wilgoć...).

Przegląd średnich temperatur w Czernihowie (dane 2018):

temperatura graficzna chernihiv aresmaxima.com

Na okres stażu są zawierane dwa rodzaje polis ubezpieczeniowych:

 • Ubezpieczenie „odpowiedzialności cywilnej”, które obejmuje:

  • Ryzyko wypadków wynikających z naruszenia bezpieczeństwa
  • Uszkodzenia wyrządzone przez stażystę w udostępnionym sprzęcie
  • Ryzyko wypadków poza okresem szkolenia (odpoczynek, posiłki ...)
 • Ubezpieczenie „medyczne i repatriacyjne”, które obejmuje:

  • Opieka medyczna wymagana w przypadku wypadku lub choroby
  • W razie potrzeby repatriacja medyczna

Przed rozpoczęciem szkolenia:

 • Każdy kursant zapoznaje się z dokumentem umowny, w którym zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa udzielanych przez członków zespołu szkoleniowego, parafuje go i podpisuje.
 • Lekarz odpowiedzialny za kontrolę sanitarną stażystów może w dowolnym momencie zakończyć szkolenie kursanta, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia.

 

* Polisy ubezpieczeniowe są oferowane przez Ukrisbank, spółkę zależną BNP Paribas