WARUNKI UŻYTKOWANIA

-

Ta strona jest obsługiwana przez AresMaxima. W całej witrynie terminy „my” i „nasz” odnoszą się do AresMaxima. AresMaxima oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, zgadzasz się na naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”), w tym warunki, dodatkowe warunki i zasady wymienione tutaj i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu podlegają również Warunkom świadczenia usług. Możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Greengeek. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletniości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś wyraziłeś zgodę na umożliwienie osobie zależnej (małoletniej) korzystania z tej witryny.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych oraz nie możesz, w trakcie korzystania z Usługi, naruszać przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). autor, przepisy dotyczące zakupu, posiadania i noszenia broni, akcesoriów do broni, amunicji lub innych elementów podlegających prawu państwa, prowincji, obwodu, regionu lub departamentu).

Nie wolno przesyłać ani próbować przesyłać „robaków”, „wirusów” lub kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z wyjaśnionych tu warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w sposób jawny i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu spełnienia wymagań technicznych dotyczących połączenia z siecią lub urządzeniem i dostosowania się do nich. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu w witrynie, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez pisemnej zgody wyrazić z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani wpływać na te warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Treść tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być używana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie zaufanie do zawartości tej witryny odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów pojawiających się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na ekranie komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, obszarowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie.

Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innego materiału zakupionego lub uzyskanego przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O fakturowaniu I rachunkach

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku modyfikacji lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się składane przez sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kont bankowych, abyśmy mogli jak najlepiej zrealizować Twoje transakcje i w razie potrzeby skontaktować się z Tobą.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli i / lub nie wnosimy wkładu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi „tak jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zgody. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie opcjonalnych narzędzi dostępnych na stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i musisz upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez danego dostawcę (-ów) strony trzeciej. ,

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i / lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich. Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać cię na strony osób trzecich, które nie są powiązane z naszymi usługami. Nie ponosimy odpowiedzialności za przegląd lub ocenę treści lub dokładności dostarczonych informacji i nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkt lub usługa innych osób.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Dokładnie zapoznaj się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed zawarciem transakcji. Roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - UWAGI UŻYTKOWNIKA, UWAGI I INNE SKŁADANIA

Jeśli na nasze żądanie wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby od nas, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne dokumenty, w trybie online, za pośrednictwem poczty elektronicznej , pocztą lub w inny sposób (zwane łącznie „komentarzami”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i używać na dowolnym medium przekazanych nam komentarzy. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufnych komentarzy; (2) w celu wypłaty odszkodowania za komentarze; lub (3), aby odpowiedzieć na komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według własnego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek osoby część lub niniejsze Warunki użytkowania.

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszały żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, prywatności ani żadnych innych praw osobistych lub wyłącznych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogą wpływać na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym niż siebie, lub wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Twoje podanie danych osobowych w sklepie podlega naszej polityce prywatności, dostępne tutaj

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki, czasem dostawy i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, modyfikowania lub aktualizowania informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizację, modyfikację lub wyjaśnienie informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacje o cenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. ,

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej Treści: (a) do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich; (c) w celu naruszenia lokalnych, federalnych, regionalnych lub stanowych lokalnych przepisów, zasad, przepisów lub rozporządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, obrażanie, zniesławianie, oczernianie, oczernianie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność ; f) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu pobierania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internet; (h) gromadzić lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) w przypadku spamu, phishingu, pharmingu, udawania, pająka, przeszukiwania lub zadrapania; j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócać lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZWOLNIENIE Z GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz lub nie możesz korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone Tobie przez usługę są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas wskazanych) świadczone „w stanie, w jakim się znajdują” i „w stanie, w jakim są dostępne”, bez jakiejkolwiek gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku AresMaxima, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym: bez ograniczeń, utraconych zysków, utraconych przychodów, utraconych danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, umownych, deliktowych (w tym zaniedbań), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z usługi lub Produkty zakupione przy użyciu Usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z Usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, jakiegokolwiek błędu lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub jakiejkolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) wyświetlanej, przesyłanej lub udostępnianej za pośrednictwem usługi nawet jeśli zostanie poinformowany o ich możliwości.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych lub wynikowych szkód w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i zatrzymać AresMaxima oraz naszych rodziców, spółki zależne, partnerów, oficerów, dyrektorów, agentów, podwykonawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym opłaty adwokackie, wniesione przez osobę trzecią z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - RÓŻNORODNOŚĆ

W przypadku uznania dowolnego postanowienia niniejszych warunków użytkowania za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych warunków świadczenia usług. takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w Usłudze stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie umowy, wszelka wcześniejsza lub równoczesna komunikacja ustna lub pisemna oraz propozycja między tobą a nami (w tym między innymi wcześniejsza wersja Warunków użytkowania).

Wszelkie dwuznaczności w interpretacji niniejszych warunków użytkowania nie będą interpretowane przeciwko stronie piszącej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania i odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Tobie Usługi, będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem francuskiego terytorium.

SEKCJA 19 - ZMIANA WARUNKÓW USŁUGI

Możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków korzystania należy przesyłać na adres sales@aresmaxima.com.